POISŤOVNE

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A.

ČSOB Poisťovňa, a. s.

UNION Poisťovňa, a. s.

Generali Poisťovňa, a. s.

HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

UNIQA Poisťovňa, a. s.

Wüstenrot Poisťovňa, a. s.

REALITNÁ SPOLOČNOSŤ

1. Národná Aukčná Spoločnosť, s. r. o.

PRÁVNY SERVIS

PPMax, s. r. o.