POISŤOVNE

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A.

ČSOB Poisťovňa, a. s.

Generali Poisťovňa, a. s.

HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

UNION Poisťovňa, a. s.

UNIQA Poisťovňa, a. s.

Wüstenrot Poisťovňa, a. s.

REALITNÁ SPOLOČNOSŤ

1. Národná Aukčná Spoločnosť, s. r. o.

PRÁVNY SERVIS

PPMax, s. r. o.