SLUŽBY

Fyzická osoba

 • Poistenie motorových vozidiel
  • Povinné zmluvné poistenie
  • Havarijné poistenie
  • GAP
  • Poistenie čelného skla
 • Poistenie bytu, domu
  • Živelné poistenie
  • Poistenie rozostavaných domov
  • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
 • Poistenie domácnosti
  • Živelné poistenie
  • Poistenie krádeže a vandalizmu
  • Zodpovednosť za škodu z občianskeho života
 • Poistenie rekreačných domov
  • Poistenie chát
 • Cestovné poistenie
  • Krátkodobé Európa alebo Svet
  • Poistenie štúdijných pobytov

Živnostníci, Právnické osoby

 • Majetkové poistenie
  • Nehnuteľnosti
   • Budovy
   • Haly
   • Nebytové priestory
   • Stavebné súčasti prenajatého priestoru
  •  Zásoby
   • Vlastné
   • Cudzie
  • Hnuteľné veci
   • Vlastné
   • Cudzie veci v užívaní
   • Cudzie veci prevzaté
  • Zodpovednosť za škodu
   • Všeobecná z podnikateľskej činnosti
   • Profesijná
0
Rokov na trhu
0
Spokojných klientov
0%
Spoľahlivosť
0%
Univerzálnosť